Visualització de contingut web

Assistent telemàtic d'admisión

Assistent d'admissió telemàtica d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat

Els participants que en els ensenyaments d'infantil, primaria, ESO i batxillerat emplenen la seua sol·licitud telemàticament, podran rebre en l'adreça de correu electrònic que faciliten la informació relativa al resultat del procés d'admissió.

Assistent d'admissió telemàtica de formació professional