Visualització de contingut web

Com hi pots participar?

 

En qualsevol activitat organitzada pel centre i en qualsevol moment, així com a l'AMPA, al consell escolar del centre i a les reunions que organitza el tutor o tutora del teu fill o filla.

Mitjançant el consell escolar

El consell escolar és l'òrgan de participació de tota la comunitat educativa: el professorat, les famílies, l'alumnat, el personal d'administració i serveis i l'ajuntament de la localitat.

Pots traslladar qualsevol proposta de millora, suggeriment o queixa a aquest òrgan a través dels teus representants o directament al director o directora, que és qui presideix el consell escolar.

Mitjançant les AMPA

Com a pare, mare o representant legal tens garantida la llibertat d'associació en l'àmbit educatiu a través de les associacions de famílies.

Aquestes participen i col·laboren en les activitats escolars i en el bon funcionament del centre educatiu.

Mitjançant les reunions de tutoria

En les reunions de tutoria es tracten les necessitats particulars de l'alumnat.

Aprofita aquesta interlocució per a parlar d'allò que et preocupa, en un espai de confidencialitat i treball en col·laboració.