Visualització de contingut web

Normativa

Sorteig públic de la lletra de prioritat per a resoldre els empats en el procediment d'admissió de l'alumnat d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batchillerat per al curs 2018/2019

Educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat

Batxillerat Internacional

 

Formació professional

 

Ensenyaments Esportius de Règim Especial

 

Ensenyaments reglats de Música i Dansa

 

Ensenyaments Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny

 

Altres aspectes normatius comuns a tots els ensenyaments

  • Observacions sobre homologació o convalidació d'estudis realitzats en el estranger:
    • Quan un ciutadà desitja una homologació o convalidació d'estudis realitzats en el estranger, que és competència exclusiva de l'estat, ho sol·licitarà en la Delegació o Subdelegació del Govern, on a més d'un volant que acredite la seua sol·licitud se li lliurarà (a petició del ciutadà) un certificat de nota mitjana que calcularan en base a les tables d'equivalència (en els casos en que n'hi hagen). Eixe certificat tant sols tindrà un únic efecte, el servir per al procés d'admissió en ensenyaments post-obligatoris o universitaris, ja que l'homologació o convalidació li arribarà en un termini no inferior als dos mesos des de la seua sol·licitud.
  • Resolució de 29 març 2018 (Llista d'Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana de l'any 2018, corresponent a resultats esportius de l'any 2017)

Prioritats d'admissió.

Compensació educativa