Visualització de contingut web

Normativa 2019

Sorteig públic de la lletra de prioritat per a resoldre els empats en el procediment d'admissió de l'alumnat d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat per al curs 2019/2020

Educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat

Batxillerat Internacional

Programa experimental per a impartir la doble titulació de batxiller i de baccalauréat

Formació professional

Ensenyaments Esportius de Règim Especial

Ensenyaments reglats de Música i Dansa

Ensenyaments Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny

Altres aspectes normatius comuns a tots els ensenyaments

Prioritats d'admissió.

Compensació educativa