Visualització de contingut web

Normativa 2019

Sorteig públic de la lletra de prioritat per a resoldre els empats en el procediment d'admissió de l'alumnat d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat per al curs 2019/2020

Educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat

 

Annexos d'aquesta resolució:

Disponible l'assistent telemàtic de presentació de sol·licituds en el centre de primera opció.

  • Annex III-bis (Educació Secundària Obligatòria)

Disponible a l'assistent telemàtic a partir de la data de presentació de sol·licituds en el centre de primera opció.

  • Annex IV (Batxillerat)

Disponible a l'assistent telemàtic a partir de la data de presentació de sol·licituds en el centre de primera opció.

 

Batxillerat Internacional

Programa experimental per a impartir la doble titulació de batxiller i de baccalauréat

 

Formació Professional

Ensenyament d'idiomes a les escoles oficials d'idiomes

Ensenyaments Esportius de Règim Especial

Ensenyaments reglats de Música i Dansa

Ensenyaments Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny

Altres aspectes normatius comuns a tots els ensenyaments

  • Observacions sobre homologació o convalidació d'estudis realitzats en l'estranger:

Quan un ciutadà desitge una homologació o convalidació d'estudis realitzats a l'estranger, que és competència exclusiva de l'Estat, ho sol·licitarà en la Delegació o Subdelegació del Govern. Aqueix certificat tant sols tindrà un únic efecte, el servir per al procés d'admissió en ensenyaments post-obligatoris o universitaris, ja que l'homologació o convalidació li'l serà proporcionada pel Ministeri competent en matèria d'Educació.

Prioritats d'admissió.

Compensació educativa