Visualització de contingut web

Procés d'admissió per a infantil i primària 2019

On pots trobar la informació?


Al tauler d'anuncis dels centres escolars figura la informació següent:

  • Normativa que regula l'admissió de l'alumnat, on es troben els criteris de baremació.
  • Places vacants.
  • Àrea d'influència del centre.
  • Calendari d'admissió.
  • Projecte educatiu del centre.
  • Projecte lingüístic autoritzat al centre.
  • Llistes provisionals de l'alumnat admés al centre (30 de maig).
  • Llistes definitives (12 de juny).


En diferents espais del portal web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport:

  • Consulta individualitzada del resultat del procediment i la puntuació obtinguda (provisional, 30 de maig, i definitiva, 12 de juy).