QUÈ HI TROBARÀS?

Una escola plurilingüe i intercultural

Tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana apliquen el Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPLI).

Amb el Programa Educatiu Plurilingüe i Intercultural es proporciona a tot l'alumnat la igualtat d'oportunitats a l'hora de dominar per igual les dues llengües oficials, un domini més efectiu de l'anglés i el contacte enriquidor amb altres llengües i cultures presents a l'aula.

L'escola promou relacions interculturals que posen en valor la igualtat en la diversitat, l'enriquiment mutu i l'aprenentatge cooperatiu.

Una escola inclusiva

La inclusió garanteix la participació de tot l'alumnat. Això implica aprendre, jugar i treballar en col·laboració amb els altres. L'escola inclusiva permet fer eleccions, ser reconegut i acceptat individualment i com a part del grup, sense barreres o limitacions de cap tipus.

La inclusió i l'equitat estan relacionades amb una educació transformadora que fa front a totes les desigualtats en l'accés, la participació i l'aprenentatge. Fa esment a la importància de la igualtat de gènere, perquè el dret a l'educació ha de ser una realitat per a totes i tots.

Una escola que educa per a la salut

L'escola ofereix programes i entorns saludables que doten l'alumnat dels coneixements, actituds i hàbits per a viure de forma saludable.

Fomenta la cura personal (activitat física, salut sexual, alimentació, higiene, prevenció del consum de tabac, alcohol i altres drogues), el benestar psíquic i emocional, i ofereix estratègies per a enfrontar-se als reptes de l'entorn (ús responsable de dispositius electrònics, seguretat i prevenció d'accidents, educació vial, entorns saludables...).

Una escola per al desenvolupament sostenible

L'escola està compromesa amb el desenvolupament sostenible, amb la qualitat de vida de les persones i de les generacions del futur, i en el respecte pel medi ambient.

Una escola creativa

Una escola creativa és aquella capaç de reinventar-se, de reflexionar sobre els aspectes a millorar, que disposa d'estructures i d'una organització flexible i adaptable a les situacions i a les persones, amb imaginació i de forma innovadora.

La creativitat s'ensenya. Per això, l'escola abraça l'expressió artística i cultural com un mitjà per a desenvolupar la llibertat, la imaginació, les emocions i el respecte a la diversitat.

Un equip docent qualificat

Docents preparats, formats i compromesos amb una escola de qualitat.