Visualització de contingut web

Admissió d'alumnat per al curs 2020-2021

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en el títol II estableix el marc en el qual les Administracions educatives han de regular l'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats, de manera que es garantisca el dret a l'educació, l'accés en condicions d'igualtat i la llibertat d'elecció de centre, atenent una escolarització equilibrada entre tots els centres sostinguts amb fons públics de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

D'acord amb això, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha elaborat normativa pròpia per tal de regular l'admissió de l'alumnat als centres públics i privats concertats en els ensenyaments d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, tant bàsica, com de grau mitjà i superior, així com programes formatius de qualificació bàsica.

Tota aquesta normativa, així com les resolucions on s'estableixen els calendaris i els procediments per a l'admissió de l'alumnat per al pròxim curs escolar 2020-2021, podrà ser consultada i descarregada en aquesta pàgina web a mesura que vaja establint-se.

NOVETATS

Nova web per l'admissió del curs 2020-2021

Se ha habilitat una nova ferramenta de la Generalitat Valenciana per a l' admissió escolar a qualsevol etapa educativa de forma ràpida i senzilla....

Instruccions per l'admissió del curs 2020-2021

Ja està publicada la RESOLUCIÓ per la que es dicten les instruccions repecte al procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents...

Calendaris d'admissió curs 2020-2021

Ja està disponible els calendaris d'admissió per al curs 2020-2021 per als ensenyaments d'educació infantil, educació primària, educació secundària...