Visualització de contingut web

ADMINISTRACIÓ CENTRAL DELEGADA

Dates extremes: 1839-1992
Llibres: 17.560
Lligalls: 37.011

En qualitat d'Arxiu Històric Provincial ha acollit este centre els fons procedents d'algunes delegacions ministerials, així com dels sindicats, Secció Femenina i Premsa del Moviment. En general es tracta de documentació molt fragmentària, incompleta i molt recent, com és el cas de les delegacions d'Agricultura, Comerç, Educació i Ciència i Informació i Turisme.

Molt més completa i abundant resulta la procedent d'Hisenda, tant per la seua antiguitat -que es remunta a 1839- com pel seu volum: 15.660 llibres i 21.908 lligalls. També posseïx una gran entitat la documentació procedent de les delegacions d'Indústria i de Treball.