Visualització de contingut web

AUDIÈNCIA TERRITORIAL DE VALÈNCIA

Dates extremes: 1850-1917
Llibres: 251
Lligalls: 552

Va ser l'òrgan superior de justícia des de 1834 que es va crear -substituint la Reial Audiència borbònica- fins 1985, que la Llei Orgànica del Poder Judicial va erigir en el seu lloc el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

La major part de la documentació d'este tribunal de justícia es va perdre en la Guerra Civil, abans d'arribar al nostre arxiu. La documentació que es va salvar i actualment depositada en este és de caràcter administratiu: registres d'actes, nomenaments de funcionaris, inventaris de causes, estadístiques, censos electorals, documentació diversa de les presons, etc.

A este fons pertanyen també els índexs notarials que actualment es troben en la secció de Fons Notarials.

Són molt escassos els pleits substanciats davant de l'Audiència Territorial que ens han arribat, que corresponen a causes que en el seu dia van ser apel·lades en els jutjats de primera instància.