Visualització de contingut web

Comptadoria d'hipoteques

Dades extremes: 1769-1836
Llibres: 163

Les comptadories d'hipoteques són considerades com l'antecedent immediat de l'actual Registre de la Propietat. Es van crear l'any 1768 i en els seus llibres-registre s'anotaven tots els béns que estigueren gravats amb censos i altres càrregues hipotecàries per a evitar enganys i problemes a l'hora de la transmissió o canvi de domini d'estos béns.

A l'Arxiu del Regne només han arribat els registres del districte de Sueca, és a dir les anotacions corresponents a les poblacions de Sueca, Sollana, Cullera, Tavernes, Almussafes i Albalat de la Ribera.