Visualització de contingut web

Corredors de comerç

Dates extremes: 1881-1985
Llibres: 2.416

Els precedents dels actuals corredors de comerç de València els podem rastrejar en els denominats corredors de coll de l'època foral, els quals s'ocupaven de mediar en les transaccions mercantils de forma pública i oficial. L'origen d'esta professió es remunta a 1240, quan va ser reglamentada la dita activitat per mitjà d'un fur de Jaume I.

L'etapa moderna de la professió, és a dir dels segles XIX i XX, està perfectament regulada pel Codi de Comerç.

Els corredors de comerç de València estan agrupats entorn del Col·legi Oficial. Davant dels problemes de falta d'espai de la seua seu, l'actual Junta de Govern va decidir depositar en este Arxiu del Regne, en 1988, els llibres-registre de les operacions mercantils rebudes pels corredors de comerç del dit col·legi. Els més antics dels dits registres es remunten a 1818.