Visualització de contingut web

JUTJATS DE VALÈNCIA

Dates extremes: 1937-1960
Expedients: 4.182

Este fons arreplega més de quatre mil expedients substanciats en els nou jutjats de primera instància i d'instrucció assentats a València capital durant el període que transcorre de 1937 a 1960, sobre assumptes majoritàriament de caràcter civil, d'acord amb les atribucions judicials d'estos tribunals de justícia.