Visualització de contingut web

MAPES I PLÀNOLS

Dates extremes: s. XVI-XX
Mapes y Plànols: 424

Com en altres arxius, en l'Arxiu del Regne de València, s'han separat, durant anys, els mapes i plànols que apareixien inserits entre els expedients de diverses seccions, a fi de millorar-ne l'estat de conservació.

Hui reunix un total de 411 peces, originals i manuscrites, i encara es troba en un continu creixement, perquè no s'hi ha fet una recerca sistemàtica perseguint qualsevol vestigi que faça referència a mapes i plànols.

Una gran part de la col·lecció s'ha extret dels pleits substanciats davant de la Reial Audiència, davant la qual van ser aportats en el seu dia pels interessats en reclamació dels seus drets. Dins d'este camp predominen els plànols que fan referència a regadius i a la xarxa de fonts, brolladors, rius, barrancs i séquies i canals per on discorre l'aigua que arriba als camps de reg, i que sovint suscitava diferències entre els usuaris que acabaven en els tribunals de justícia.

Molts altres provenen dels expedients tramitats davant de certes oficines que l'Administració tenia establides per a sol·licitar els permisos oportuns per a procedir a posar en funcionament forns, molins, fàbriques, etc. Així com per a dur a terme reparacions en les séquies.

Especial interés tenen els mapes alçats amb motiu de pleits entre municipis quan discutien els seus límits jurisdiccionals. Igualment formen part de la col·lecció els nou plànols que es van alçar en 1733 de l'embassament d'Alacant, quan es va veure la necessitat de sotmetre'l a unes obres de manteniment.

Fotografía de plano de un molino harinero

Plano de un molino harinero (1829).

Majoritàriament, van ser dissenyats en els segles XVIII i XIX i oferixen una valuosa panoràmica de l'activitat cartogràfica desenrotllada en el dit període a València. Un valor afegit que es pot apreciar en esta col·lecció és l'artístic. Encara que en un bon nombre d'estes obres l'interés plàstic siga mínim, perquè ben sovint eren traçats per simples aficionats, sense estudis ni gust pel dibuix, no ocorre el mateix en moltes altres ocasions, en les quals ens trobem davant de verdaderes obres d'art, dissenyades i executades amb bon gust i mestria. No falta inclús la firma d'acreditats arquitectes i pintors de reconegut prestigi entre els autors d'estes xicotetes obres d'art, algunes d'estes de gran efecte plàstic.

Per a facilitar-ne la consulta, el catàleg està ordenat alfabèticament per municipis i dins d'estos cronològicament. Les fitxes catalogràfiques seguixen les normes ISBD per a la descripció del material cartogràfic. A més, les variades unitats lineals que presenten les escales s'ha reduït al sistema mètric decimal.

Es completa el catàleg amb dos apèndixs. En el primer s'inclouen els plànols alçats a mitjan del segle XIX per a l'estesa de les vies fèrries de València a Xàtiva. En el segon s'inserixen diversos mapes, plànols i vistes gravades en els segles XVIII i XIX, quasi totes adquirides per compra o donació.