Convocatòries

Subvencions destinades a mancomunitats que presten serveis mancomunats d'arxiu en la Comunitat Valenciana:

 

Subvencions destinades a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana:

 
Termini de sol·licituds: Del 1 de juliol al 28 de juliol de 2020
 

Beques per a la realització de pràctiques professionals en centres i serveis d'arxius gestionats per la Generalitat, per a l'exercici 2019-2020: