JORNADES

VI JORNADA ARXIUS DEL SIGLE XXI: "Els arxius i la reparació de la memòria democràtica"

VI JORNADA ARXIUS DEL SIGLE XXI: "Els arxius i la reparació de la memòria democràtica"

 

Presentació:

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, a través de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, té entre els seus objectius afavorir l'accés i la difusió del patrimoni documental de la Comunitat Valenciana.

Recuperar la nostra memòria democràtica és la millor forma de construir un futur on puguem conviure en pau. La reparació de la memòria històrica és el resultat de la lluita de la ciutadania en la conquista de les llibertats i una de les majors manifestacions de cultura democràtica.

Amb motiu de la publicació de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, hem volgut dedicar aquesta Jornada als documents relatius a la guerra civil i la dictadura franquista conservats en els arxius, que són material indispensable per a la recuperació de la memòria democràtica i la investigació històrica dels que van patir persecució o violència durant ambdós períodes. De fet, els arxius són una de les principals fonts d'informació per a la recuperació de la memòria històrica.

Al voltant del 9 de juny, dia internacional dels arxius, hem volgut organitzar aquesta VI Jornada per a establir una trobada com a fòrum de reflexió i de debat dels arxivers valencians.

Vore programació

Coordinació: Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques.

Dirigit a: Arxiveres i arxivers que formen part del Sistema Arxivístic Valencià.

Places: Fins a cobrir l'aforament (100 places).

Lloc: Saló d'actes de Sant Miquel dels Reis, Av. de la Constitució, 284. 46019 València.

Data i horari: 19 de juny de 2018 entre les 9:30 i les 14:30.

Certificats: Els assistents inscrits rebran un certificat d'assistència.

Col·labora: Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians (AAV)

 • Ponencies realitzades:
 1. "La memòria històrica en els arxius municipals". Vicent Gil Vicent, director de l'arxiu municipal de Vila-real.


 2. "L'accés als fons documentals i documents dels arxius públics i privats sobre la Guerra Civil, l'Exili, la Dictadura i la Transició". Severiano Hernández Vicente, Subdirector General dels Arxius Estatals.


 3. "La construcció de la memòria històrica i les fonts documentals del CDMH". Manuel Melgar Camarzana, director del Centre de Documentació de la Memòria Històrica.


 4. "La investigació en els arxius per arribar a la veritat". Santi Valles Casanoves, investigador y President de l' Associació de familiars de víctimes de la fosa 113 del Cementeri de Paterna.

   


 • Taula Redona: Arxius com a font d'informació de la memòria democrática
 1. M.ª José Badenas Población, facultativa del cos d'arxivers, bibliotecaris y arqueòlegs del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.


 2. María del Olmo Ibáñez, arxivera de la Generalitat (moderadora).


 3. Manuel Melgar Camarzana, director del Centre de Documentació de la Memòria Històrica.


 4. Severiano Hernández Vicente, Subdirector General d'Arxius Estatals.

V JORNADA ARXIUS DEL SEGLE XXI: "ARCHIVE-INSIDE, cap a l'arxiu electrònic definitiu"

V JORNADA ARXIUS DEL SEGLE XXI: "ARCHIVE-INSIDE, cap a l'arxiu electrònic definitiu"

 

Presentació:

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, a través de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, té entre els seus objectius afavorir la millora contínua de la gestió dels arxius de la Comunitat Valenciana.

Una administració pública oberta, transparent i democràtica que fonamente el seu funcionament en els principis de transparència, participació i col·laboració ha de sustentar-se en una correcta política de gestió documental. Els documents protegixen els drets i interessos dels ciutadans; i en el cas dels de conservació permanent documenten la història de la nostra comunitat autònoma, sent per tant la nostra memòria col·lectiva.

Per això, en aquesta ocasió hem volgut tractar tant les polítiques de gestió de documents electrònics, com les ferramentes que permeten la gestió documental d'expedients i documents electrònics en fase de tramitació (INSIDE) i l'arxiu definitiu dels expedients i documents electrònics que són de conservació permanent (ARCHIVE).

Al voltant del 9 de juny, DIA INTERNACIONAL DELS ARXIUS, hem volgut organitzar esta V Jornada per a consolidar una trobada que fa de fòrum de reflexió i de debat dels arxivers valencians.


Vore la programació

Coordinació: Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques.

Dirigit a: Arxiveres i arxivers que formen part del Sistema Arxivístic Valencià.

Places: Fins a cobriment de l'aforament (100 places).

Lloc: Església del monestir de Sant Miquel dels Reis, Av. de la Constitució, 284. 46019 València.

Data i horari: 7 de juny de 2017 entre les 9:30 i les 14:30.

Certificacions: Els assistents inscrits rebran un certificat d'assistència.

Col·labora: Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians (AAV)

 • Ponències realitzades:
 1. "Aplicació pràctica de la PGDe: processos de gestió documental previs i en fase d'archiu electrònic definitiu". Dimensions estratègiques y futur d'Archive. Rosa Martín Rey, cap d'Àrea d'Arxiu Central del Ministeri d'Hisenda y Administracions Públiques; i Javier Hernández Díez, subdirector general de Tecnologies i Serveis d'Informació del Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials.

 2. "De l'arxiu analògic a l'arxiu digital. Una proposta de full de ruta". Julio Cerdá Díaz, cap d'Innovació i Modernització en Ajuntament d'Arganda del Rey (Madrid).

 • Taula Redona: Polítiques de Gestió Documental
 1. Julio Cerdá Díaz (Ajuntament d'Arganda del Rey)

 2. César Herrero Pombo (Secretari de l'Ajuntamient de Tavernes de la Valldigna)

 3. Rosa Martín Rey (Arxiu Central del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques)

 4. Noemi Galán Serrano (Cap de Servei d'Arxius - Generalitat)

IV JORNADA ARXIUS DEL SEGLE XXI: "Polítiques d'arxius. Planificació i Gestió dels sistemes d'arxius en l'àmbit de les comunitats autònomes".

IV JORNADA ARXIUS DEL SEGLE XXI: "Polítiques d'arxius. Planificació i Gestió dels sistemes d'arxius en l'àmbit de les comunitats autònomes".

Presentació:

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, a través de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, té entre els seus objectius afavorir la millora contínua de la gestió dels arxius de la Comunitat Valenciana. Els sistemes d'arxius funcionen com un conjunt d'òrgans, arxius i servicis articulats entre si amb la finalitat d'adoptar polítiques, metodologies i disposicions en matèria arxivística i de gestió de documents que promoguen la protecció, organització i difusió del patrimoni documental. Els sistemes arxivístics que s'establixen des de les CCAA permeten complir amb un dels principals objectius de la Llei de Transparència, que és el dret al lliure accés de la informació pública. Al voltant del 9 de juny, Día Internacional dels Arxius, hem volgut organitzar esta IV Jornada per a consolidar una trobada que fa de fòrum de reflexió i de debat dels arxivers valencians.

Veure programació

Coordinació: Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques.

Dirigit a: Arxiveres i arxivers que formen part del Sistema Arxivístic Valencià.

Places: Fins a cobriment de l'aforament (100 places).

Lloc: Saló d'actes del monestir de Sant Miquel dels Reis, Av. de la Constitució, 284. 46019 València.

Data i horari: 7 de juny de 2016 entre les 9:30 i les 14:30.

Certificacions: Els assistents inscrits rebran un certificat d'assistència.

Col·labora: Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians (AAV)

 • Ponències realitzades: 

1. El Sistema d'Arxius de Catalunya: 30 anys de reptes i oportunitats. Enric Cobo i Barri, cap del Servici de Coordinació General d'Arxius de la Generalitat de Catalunya.

2. El Sistema Arxivístic d'Andalusia. Ana Melero Casado, cap del Servici d'Arxius de la Junta d'Andalusia.

3. El Sistema d'Informació @rchivA. Mª Isabel Valiente Fabero, coordinadora del Sistema d'Informació @rchivA de la Junta d'Andalusia.

4. El Sistema Arxivístic Valencià i el SAVEX. Noemi Galán Serrano, cap de Servei d'Arxius de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat.

Mostrant 4 - 6 de 11 resultats
Articles per pàgina 3
de 4