TRESORS DE L'ARXIU DEL REGNE

TRESORS DE L'ARXIU DEL REGNE: "Llibre de Matrícula de nobles, cavallers i generosos del Regne de València"

TRESORS DE L'ARXIU DEL REGNE: "Llibre de Matrícula de nobles, cavallers i generosos del Regne de València"

Activitat divulgativa dels fons documentals més importants de l'Arxiu del Regne de València. En esta ocasió es tracta del Llibre de Matrícula de nobles, cavallers i generosos del Regne de València. L'any 1510, per un acte de cort, es va establir que els noms de l'estament militar inclosos en les llistes per a l'elecció de diputats del General s'anotaren en un llibre de pergamí, el qual devia conservar-se "en un armari dels armaris de l'arxiu de la casa de la Deputació". El llibre, que es conserva en l'Arxiu del Regne de València des de l'any 1845, conté el text de la provisió, la matrícula original de 1511 i totes les revisions posteriors, fins a l'any 1700.

Veure fullet [pdf]

Organitza: Arxiu del Regne de València.
Entrada lliure i gratuïta.

Horari: De dilluns a divendres: 9:00 a 14:30 h.
Dimarts: 16:00 a 18:30 h.

Data: Mesos novembre y desembre de 2014.

Lloc: Arxiu del Regne de València.

TRESORS DE L'ARXIU DEL REGNE: "Testament d'Ausiàs March"

TRESORS DE L'ARXIU DEL REGNE: "Testament d'Ausiàs March"


Activitat divulgativa dels fons documentals més importants de l'Arxiu del Regne de València. En esta ocasió s'exposa el testament d'Ausiàs March de 29 d'octubre de 1458. El poeta, sentint-se malalt, en sa casa del carrer Avellanes, va dictar testament davant del notari Berenguer Cardona, actuant de testimonis mossén Miquel Julià, Domingo Daviñó, sastre i Joan Moreno, estudiant "...detengut de accident de malaltia, però stant en mon bon seny, memòria sancera e loquela manifesta...".

Veure fullet [pdf]

Organitza: Arxiu del Regne de València.
Entrada lliure i gratuïta.

Horari: De dilluns a divendres: 9:00 a 14:30 h.
Dimarts: 16:00 a 18:30 h.

Data: Mesos juny i juliol de 2014.

Lloc: Arxiu del Regne de València.

TRESORS DE L'ARXIU DEL REGNE: "El Justícia Civil i els notaris valencians"

TRESORS DE L'ARXIU DEL REGNE: "El Justícia Civil i els notaris valencians"

Activitat divulgativa dels fons documentals de l'Arxiu del Regne de València. En esta ocasió s'exposa un document de 1576. Es tracta d'un llibre de creació i nomenament de notaris davant de la cort del Justícia Civil i majorals del Col·legi Notarial de València.

Veure fullet [pdf]

Organitza: Arxiu del Regne de València.
Entrada lliure i gratuïta.

Horari: De dilluns a divendres: 9:00 a 14:30 h.
Dimarts: 16:00 a 18:30 h.

Data: Mesos abril i maig de 2014.

Lloc: Arxiu del Regne de València.

Mostrant 4 - 6 de 10 resultats
Articles per pàgina 3
de 4