Visualització de contingut web

AJUDES A LES ARTS ESCÈNIQUES

TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Relació de la puntuació definitiva obtinguda pels aspirants a les beques per a la realització de pràctiques professionals en producció, comunicació i gestió d'arts escèniques per a l'any 2010, convocades per la Resolució de 7 de desembre de 2009 de la Direcció General de Teatres de la Generalitat Valenciana (DOCV núm. 6173 / 28.12.2009).
 


Relació de la puntuació provisional obtinguda pels aspirants a les beques per a la realització de pràctiques professionals en producció, comunicació i gestió d'arts escèniques per a l'any 2010, convocades per la Resolució de 7 de desembre de 2009 de la Direcció General de Teatres de la Generalitat Valenciana (DOCV núm. 6173 / 28.12.2009).
 

 

Teatres de la Generalitat.