Inici Qualitat

Inici Qualitat

OBJECTIU

El camí cap a la millora de la qualitat educativa i l'excel·lència requerix d'un compromís per millorar, d'una aposta de present. 
La millora contínua a través de la renovació de les metodologies docents ha de ser la motivació de tots els centres educatius.

XARXA DE CENTRES

La Xarxa de Centres de Qualitat Educativa, regulada por l'ORDE de 22 de març de 2005, és la formada per centres educatius no universitaris de la Comunitat valenciana que han implantat models de gestió de qualitat reconeguts en l'àmbit europeu. 

Objectius

  1. Impulsar la implantació efectiva de sistemes de gestió de qualitat en els centres educatius.
  2. Afavorir la cultura de la millora contínua entre tots els membres de la comunitat educativa dels centres.
  3. Propiciar la reflexió i la presa de decisions basades en l'avaluació de manera que possibilite el disseny i l'aplicació de Plans de millora.

 

 

"SELLO VIDA SALUDABLE"

Normativa                                                 

  • Orden ECD/2475/2015, de 19 de noviembre, por la que se crea el distintivo de calidad de centros docentes Sello Vida Saludable
  • Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se establece el procedimiento para la concesión del distintivo de calidad Sello Vida Saludable

 

 

PROJECTE COMENIUS Q4I

Projecte europeu Comènius centralitzat Q4I"Quality for innovation in european schools" iniciat al desembre de 2012 i que es desenrotlla al llarg de 2013 i 2014, sent la Conselleria d'Educaciól'Applicant partner i un dels 8 socis del projecte, que són dels següents països europeus: Bèlgica, Holanda, Romania, Itàlia, Grècia i Espanya.

 

 

CONTACTE

Per a qualsevol consulta o assessorament poden dirigir un correu electrònic a: qualitateducativa@gva.es

O contactar amb: 

Amparo Simó Planells
tef. 96 197 04 89
Amaya Acevedo Albertos
tef. 96 197 03 93 
Manuel Navarro Moya 
tef. 96 197 07 63 

fax: 96 197 09 83