Inici Qualitat

Inici Qualitat

 

XARXA DE CENTRES

La Xarxa de Centres de Qualitat Educativa, regulada por l'ORDE de 22 de març de 2005, és la formada per centres educatius no universitaris de la Comunitat valenciana que han implantat models de gestió de qualitat reconeguts en l'àmbit europeu. 

Objectius

  1. Impulsar la implantació efectiva de sistemes de gestió de qualitat en els centres educatius.
  2. Afavorir la cultura de la millora contínua entre tots els membres de la comunitat educativa dels centres.
  3. Propiciar la reflexió i la presa de decisions basades en l'avaluació de manera que possibilite el disseny i l'aplicació de Plans de millora.

 

Normativa

 

"SEGELL VIDA SALUDABLE"

Normativa                                                 

  • Orden ECD/2475/2015, de 19 de noviembre, por la que se crea el distintivo de calidad de centros docentes Sello Vida Saludable
  • Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se establece el procedimiento para la concesión del distintivo de calidad Sello Vida Saludable

 

 

CONTACTE

Per a qualsevol consulta o assessorament poden dirigir un correu electrònic a: qualitateducativa@gva.es

O contactar amb: 


Manuel Navarro Moya 
tef. 96 197 07 63