Visualització de contingut web

Subvencions Educació Infantil Primer cicle

AJUDES ESCOLARITZACIÓ EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE (BO INFANTIL)

 

 

  • BASES REGULADORES Ajudes Escolarització Infantil Primer Cicle (Bo Infantil) CURS 2018-2019

Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques  destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana.

 

  • RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA AJUDES ESCOLARITZACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE (BO INFANTIL) CURS 2018-2019

Resolució de 6 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en el centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipal de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019

  • CORRECCIÓ ERRADES AJUDES ESCOLARITZACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE

Correcció d'errades de la Resolució de 6 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019

  • RESOLUCIÓ D'INCREMENT IMPORT MÀXIM DE LA CONVOCATÒRIA

Resolució de 28 de setembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual se incrementa l'import màxim que ha de finançar les ajudes convocades mitjançant resolució de 6 de juny de 2018, per la qual es convoquen les ajudes economiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'educació infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2018/19

 

  • RESOLUCIÓ D'AJUDES PER A L'ESCOLARITZACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE

Resolució de 17 d'octubre, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritatzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de Primer Cicle, de la Comunitat Valenciana, per al curs escolar 2018/2019

 

 

  • CONVOCATÒRIA CURS 2018-2019

 

Annexos i Documentació famílies

 

Recurs Reposició famílies

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ I ACCÉS A CENTRES :

 

 

PERÍODE EXTRAORDINARI CERTIFICACIÓ ASSISTÈNCIA SETEMBRE-DESEMBRE 2018

 

MANUAL CERTIFICACIÓ ASSISTÈNCIA

 

INFORMACIÓ I ANNEXES ESCOLES INFANTIL MUNICIPALS