Visualització de contingut web

Subvencions Educació Infantil Primer cicle

AJUDES ESCOLARITZACIÓ EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE (BO INFANTIL)

 

  • BASES REGULADORES Ajudes Escolarització Infantil Primer Cicle (Bo Infantil)

Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques  destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana.

 

 

 

CURS ESCOLAR 2019-20

- Resolució d'11 de juny de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en el centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipal de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020

- Annexes

-  Resolució del director general de Centres i Personal docent de 19 de juny de 2019, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes económiques destinades a l'escolaritzatció en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunidad Valenciana per al curs escolar 2019-2020

- Informació llistat provisional

- Instruccions per a subsanar llistat provisional

- Resolució de 25 d'octubre de 2019, de la Conselleria d'Educació,  Cultura i Esport, per la qual es resol la convocatòria de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en el centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipal de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020

- Accés familia

 

 

 

  • AJUDES ALUMNES 0-3 ANYS MATRICULAT EN CENTRES I 0-2 ANYS MATRICULAT EN ESCOLES MUNICIPALS

            - Calendari

            - Indicacions famílies i Centres/Escoles Municipals

            - Instruccions aplicació Bo Infantil per a Centres/Escoles Muncipals

            - Informació Empresa col·laboradora

  - Informació per al recurs de reposició de les famílies

  - Informació per a la justificació d'assitència de les famílies

 

 

          

  • AJUDES TRAM 2-3 ANYS ESCOLES MUNICIPALS

          - Indicacions Escoles Muncipals

          - Instruccions aplicació Bo Infantil per a Escoles Municipals

 

                                               

CURS ESCOLAR 2018-19

  • RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA AJUDES ESCOLARITZACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE (BO INFANTIL) CURS 2018-2019

Resolució de 6 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en el centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipal de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019

  • CORRECCIÓ ERRADES AJUDES ESCOLARITZACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE

Correcció d'errades de la Resolució de 6 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019

  • RESOLUCIÓ D'INCREMENT IMPORT MÀXIM DE LA CONVOCATÒRIA

Resolució de 28 de setembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual se incrementa l'import màxim que ha de finançar les ajudes convocades mitjançant resolució de 6 de juny de 2018, per la qual es convoquen les ajudes economiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'educació infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2018/19

 

  • RESOLUCIÓ D'AJUDES PER A L'ESCOLARITZACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE

Resolució de 17 d'octubre, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritatzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de Primer Cicle, de la Comunitat Valenciana, per al curs escolar 2018/2019

 

 

 

 

 

 

  •