Visualització de contingut web

Subvencions Educació Persones Adultes

AJUDES A LA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

  • Bases reguladores Ajudes a la Formació de Persones Adultes

Ordre 39/2016, de 27 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per a les Corporacions Locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana.

Orde 29/2018, de 16 de juliol, de la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'ordre 39/2016, de 27 de juliol, de la Conselleria, de d'Educació, Investiació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana.

 

CONVOCATORIA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES EXERCICI 2020

Resolució de 14 de maig de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020.

Documentació:

 

Com es tramita?

 

CONVOCATORIA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES EXERCICI 2019

Resolució de 11 de març de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019

Documentació:

 

Resolució de 18 de setembre de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de Subvencions per a les Corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana, per al exercici 2019.

Termini de la justificació fins el 8 d'octubre inclòs.

Documentació

 

Documentació