Visualització de contingut web

Subvencions Ensenyaments de música

AJUDES A CONSERVATORIS O CENTRES PRIVATS AUTORITZATS D'ENSENYANSES ELEMENTALS O PROFESSIONALS DE MÚSICA O DE DANSA

  • Bases reguladores Ajudes a Conservatoris o Centres Privats Autoritzats d'Ensenyances Elementals o professionals de Música o de Dansa.

Ordre 69/2016, de 4 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvenciones per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d'ensenyances elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana.

  • CONVOCATORIA CONSERVATORIS O CENTRES PRIVATS AUTORIZATS D' ENSENYANCES ELEMENTALS O PROFESIONALS DE MÚSICA O DANSA EJERCICI 2018

Resolució de 8 de març de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autorizats d'ensenyances elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana per a  l'exercici 2018.

Documentació:

 

 

 

  • JUSTIFICACIÓ

Manual Justificació corporacions locals Conservatoris de Música o danza de  ensenyanses elementals o professionals 2018.

 

Manual Justificació entitats sense ànim de lucre centres privats autoritzats de ensenyaments elementals o professionals 2018.