Visualització de contingut web

BANC DE LLIBRES (PROGRAMA XARXALLIBRES)

>>ÚLTIMES NOVETATS<<

 

 

 

Ordre 26/2016, de 13 de  juny de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material curricular en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es determinen les bases reguladores de les subvencions destinades a centres docents privats concertats i centres docents de titularitat de corporacions locals.

 

CURS 2016-2017

CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE CORPORACIONS LOCALS

Resolució de 13 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2016-2017.

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ, REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL  CURRICULAR - Manual d'utlització

Instruccions redistribució dels llibres dels centres privats concertats no participans en el Banc de Llibres.

Catàleg de llibres del curs 15-16 dels centres privats concertats no participans en el Banc de Llibres.

 

CENTRES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT

 

 

PER A LES FAMÍLIES

SOL·LICITUD TELEMÀTICA INDIVIDUAL DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES I EN LA 2a FASE DEL PROGRAMA XARXA DE LLIBRES (Manual per al tràmit d'esta sol·licitud)

SOL·LICITUD TELEMÀTICA INDIVIDUAL DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES -Per a l'alumnat que no ha participat en el Programa Xarxa de Llibres- (Manual per al tràmit d'esta sol·licitud)

 

PER ALS CENTRES CAES I D'EDUCACIÓ ESPECIAL

Justificació per al cobrament de la 2a fase del Programa Xarxa de Llibres.

L'alumnat matriculat en el curs 2015-2016 en un centre CAES o d'Educació Especial es considera participant en el banc de llibres per al curs 2016-2017, per la qual cosa no ha de realitzar la sol·licitud de participació individual, si bé haurà de fer entrega dels llibres i material curricular utilitzat en el centre, igual que en cursos anteriors.

Visualització de contingut web

XARXA DE LLIBRES DE TEXT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CURS 2015-2016

PER A LES FAMÍLIES

Nota: Es recomana realitzar la sol·licitud electrònica, ja que suposa una MAJOR RAPIDESA en el tràmit de la mateixa.

AJUNTAMENTS I ENTITATS LOCALS MENORS

PER A LES AMPA

  • Model de presentació de factures globals de l'AMPA als ajuntaments (.doc) (.pdf)
  • Model justificatiu individualitzat expedit per l'AMPA a les famílies (.doc) (.pdf)
  • LLibres socialitzats. Model justificatiu individualitzat expedit per l'AMPA a les famílies (.doc) (.pdf)

PER ALS CAES I CENTRES ESPECÍFICS D'EDUCACIÓ ESPECIAL

PER ALS CENTRES QUE ELABOREN MATERIAL ESCOLAR PROPI

  • Model de presentació de factures globals dels centres que elaboren material escolar propi als ajuntaments (.doc) (.pdf)
  • Model justificatiu individualitzat expedit pels centres que elaboren material escolar propi a les famílies (.doc) (.pdf)