Visualització de contingut web

BANC DE LLIBRES (PROGRAMA XARXALLIBRES)

>>ÚLTIMES NOVETATS<<

Ordre 26/2016, de 13 de  juny de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material curricular en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es determinen les bases reguladores de les subvencions destinades a centres docents privats concertats i centres docents de titularitat de corporacions locals.

 

CURS 2017-2018

CENTRES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT

 

CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de les subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018

INSTRUCCIONS PER A LA GESTIÓ I TRÀMIT DEL BANC DE LIBRES

MOLT IMPORTANT. Ampliació del termini de presentació: Fins el dia 14 de juny de 2017, inclusívament.

Model de domiciliació bancària

 
 

 

DOCUMENT. COMPLEMENTÀRIA (FAMÍLIES-CENTRES) ESTAT MANUAL

DOCUMENT LLIURAMENT LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR

ACTIU

DISPONIBLE

 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA (CENTRES) ESTAT MANUAL

CERTIFICACIÓ D'EXISTÈNCIA DE BANC DE LLIBRES DE TEXT PREVI

ACTIU

DISPONIBLE

 

PROCESOS O MÒDULS (CENTRES)

ESTAT MANUAL
CATÀLEG (el termini s'amplia fins el 30 de juny de 2017) ACTIU DISPONIBLE
OVICE ACTIU DISPONIBLE
CONSTITUCIÓ COMISSIÓ BANC LLIBRES ACTIU DISPONIBLE
RECOLLIBRES ACTIU DISPONIBLE
SOL·LICITUD DE COMPRA ACTIU DISPONIBLE
COMUNICACIÓ DE NECESSITATS ( Fins l'11 de juliol per a PRIM-EE y 21 de juliol per a ESO-FPB) ACTIU DISPONIBLE
XEC-LLIBRE  ACTIU DISPONIBLE
JUSTIFICACIÓ FACTURES (CONCERT.-CONV.) PENDENT NO DISPONIBLE
JUSTIFICACIÓ FACTURES (GENERALITAT) PENDENT NO DISPONIBLE

 

 

CURS 2016-2017

CENTRES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT

Resolució de 15 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2016-2017

 

CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS

Resolució de 13 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2016-2017.