Visualització de contingut web

BANC DE LLIBRES (PROGRAMA XARXALLIBRES)

>>ÚLTIMES NOVETATS<<

 

 

Ordre 26/2016, de 13 de  juny de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material curricular en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es determinen les bases reguladores de les subvencions destinades a centres docents privats concertats i centres docents de titularitat de corporacions locals.

 

 

CURS 2017-2018

CERTIFICACIÓ D'EXISTÈNCIA DE BANC DE LLIBRES DE TEXT PREVI

 

CENTRES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT

 

CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITIAT DE CORPORACIONS LOCALS

 

 

 

 

 

 

CURS 2016-2017

CENTRES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT

Resolució de 15 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2016-2017

 

CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS

Resolució de 13 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2016-2017.