Visualització de contingut web

BANC DE LLIBRES (PROGRAMA XARXALLIBRES)

>>ÚLTIMES NOVETATS<<

Ordre 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material curricular en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es determinen les bases reguladores de les subvencions destinades a centres docents privats concertats i centres docents de titularitat de corporacions locals.

 

CURS 2019-2020

Per a qualsevol dubte o consulta pot enviar un correu electrònic a: ajudesllibres@gva.es

DOCUMENT. COMPLEMENTÀRIA (CENTRES - FAMÍLIA) ESTAT FORMULARI VERSIÓ DATA DE
MODIFICACIÓ / OBSERVACIONS

DOCUMENT DE LLIURAMENT DELS LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR

ACTIU

DISPONIBLE

S0_LLIURA_1920_v1  

 

PROCESOS O MÒDULS (CENTRES) ESTAT MANUAL VERSIÓ DATA DE
MODIFICACIÓ / OBSERVACIONS
INSTRUCCIONS - CENTRES TITULARITAT GENERALITAT

 

DISPONIBLE

M0_INSTRGV_1920_V_v2

05-11-2019

INSTRUCCIONS - CENTRES CONCERTATS I DE CORPORACIONS LOCALS

 

DISPONIBLE

M1_INSTRCC_1920_V_v2

05-11-2019

CATÀLEG  - Fins que no s'òbriga el curs 2019-2020, i es còpie Centre, amb grups i catàleg, NO es podrà modificar el catàleg

ACTIU

DISPONIBLE

M3_CAT_1920_V_v1

 
CONSTITUCIÓ COMISSIÓ BANC LLIBRES 

ACTIU

DISPONIBLE

M4_USREC_1920_V_v1  
OVICE - SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CENTRES CONCERTATS I DE CORPORACIONS LOCALS

NO ACTIU

DISPONIBLE

M5_SolCentre_CC_1920_V_v1

Model domiciliació bancària

 

RECOLLIBRES

NO ACTIU

DISPONIBLE

M6_REC_1920_V_v1  
LLISTAT DE PARTICIPANTS

ACTIU

DISPONIBLE

M7_PART_1920_V_v1  
SOL·LICITUD DE COMPRA

NO ACTIU

DISPONIBLE

M8_COMPRA_1920_V_v1  

COMUNICACIÓ  DE NECESSITATS (TIT. GENERALITAT)

NO ACTIU

DISPONIBLE

M9_COMNES_1920_GV_V_v1  

COMUNICACIÓ  DE NECESSITATS (TIT. CONC.-CORP. LOCALS)

NO ACTIU

DISPONIBLE

M9_COMNES_1920_CC_V_v1  
XEC-LLIBRE

NO ACTIU

DISPONIBLE

M10_XEC_1920_V_v1  
INFORMACIÓ LLIBRERIES I ESTABLIMENTS COMERCIALS ACTIU DISPONIBLE M16_LLIBRERIRES_1920_V_v1  
JUSTIFICACIÓ FACTURES -MATERIAL ASSOCIAT (TIT. GENERALITAT)

ACTIU

DISPONIBLE

M11-1_JUSTGV_1920_V_v2 Novetat: Mat. Associat
DESAJUSTAMENT ENTRE COMPTABILITAT ITACA I BANC (TIT. GENERALITAT) ACTIU DISPONIBLE M11-2_JUSGV_EC_1920_V_v1  

JUSTIFICACIÓ FACTURES -MATERIAL ASSOCIAT (CONC.-CORP. LOCALS). Ampliació termini justificació: fins el 21/11/2019

ACTIU

DISPONIBLE

M12_JUSTCC_1920_V_v2 Novetat: Mat. Associat
GRUPS, CONTINGUTS I MATRÍCULA - AULES CIL

ACTIU

DISPONIBLE

M15_CiL_v1  

 

DOCUMENT. COMPLEMENTÀRIA (FAMÍLIA) ESTAT FORMULARI VERSIÓ DATA DE
MODIFICACIÓ / OBSERVACIONS
INSTRUCCIONS - FAMÍLIES   DISPONIBLE M2_INSTRFAM_1920_V_v1  

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES - (Només per a l'alumnat de nova participació)

NO ACTIU

 

SOL·LICITUD

 

Abans de realitzar la sol·licitud de participacióha de comprovar si el seu centre participa en el Banc de Llibres per al curso 2019-2020. Amb relació als centres participants, indicar que:

- Tots els centres de titularitat de la Generalitat Valenciana són participants en el Banc de Llibres.

- En el cas dels centres concertats o de titularitat de corporacions locals es podrà comprovar si participa en el programa de Banc de Llibres consultant la "Guia de Centres Docents", realitzant la busca del seu centre i accedint a la pestanya "Més Informació".

 

RESOLUCIONS

 

CENTRES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT

Resolució de 29 d'octubre de 2019, del director general de Centres Docents, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2019-2020, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 8 d'octubre de 2019, del director general de Centres Docents, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2019-2020, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 31 de juliol de 2019, del director general de Centres Docents, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2019-2020, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució d'11 de juliol de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2019-2020, corresponents a les etapes d'Educació Primària i Educació Especial.

Resolució de 7 de juny de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2019-2020.

 

CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS

Resolució de 29 d'octubre de 2019, del director general de Centres Docents, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2019-2020, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 8 d'octubre de 2019, del director general de Centres Docents, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2019-2020, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 31 de juliol de 2019, del director general de Centres Docents, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2019-2020, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució d'11 de juliol de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2019-2020, corresponents a les etapes d'Educació Primària i Educació Especial.

Resolució de 7 de juny de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2019-2020.