Visualització de contingut web

NOVETATS

BANC DE LLIBRES - CURS 2020-2021

Per a qualsevol dubte o consulta pot enviar un correu electrònic a: ajudesllibres@gva.es

XEC-LLIBRES I COMUNICACIÓ DE NECESITATS

S'han dictat amb data 15 de setembre de 2020 les corresponents resolucions, d'assignació, per als centres de titularitat de la Generalitat Valenciana, i resolució parcial de la subvenció, per als centres de titularitat concertada i de corporacions locals.
 
Ja es poden imprimir els xec-llibres de l'alumnat de 1PRI i 2PRI participant en aquestes resolucions.
 
El pròxim període per a comunicar necessitats finalitza el 30 de setembre de 2020, inclusivament.
 

AFECTACIONS PRODUÏDES PER LA COVID19

 

RESOLUCIONS D'ASSIGNACIÓ / CONCESSIÓ

Centres de titularitat de la Generalitat Valenciana

Resolució de 15 de setembre de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2020-2021, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 24 de juliol de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2020-2021, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Centres de titularitat privada concertada i de corporacions locals

Resolució de 15 de setembre de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2020-2021, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 24 de juliol de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2020-2021, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

 

RESOLUCIONS DE PROCEDIMENT I DE CONVOCATÒRIA

Centres de titularitat de la Generalitat Valenciana

Resolució d'11 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2020-2021.  (DOGV núm. 8834, de 15 de juny)

Centres de titularitat privada concertada i de corporacions locals

Resolució d'11 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2020-2021. (DOGV núm. 8834, de 15 de juny)