Navegació

« Ves enrere

IX. Subvencions per a la realització de projectes d’R+D+i desenvolupats per grups d’investigació emergents

IX. Subvencions per a la realització de projectes d’R+D+i desenvolupats per grups d’investigació emergents

GV-2019

 

  • Resolucions

 

Contacte:

Tina Cruz Diago - 961 970 812

Mercedes Suárez García- Abad - 961 970 825

Aurelio Sáez Martínez - 961 970 017

Termini de presentació de sol·licituds

Del 26/09/18 al 15/10/18

En procés d'avaluació per experts externs

07/03/2019

Resolució de concessió

 

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

 

  • Curriculum vitae

Preferentment adjuntar model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu, des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT podran adjuntar el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

1. A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

2. Currículum de la persona sol·licitant.

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, ja que alhora que es genera el currículum, es redueix la càrrega de treball per a mantindre'l actualitzat i així, es pot utilitzar per a altres convocatòries d'aquesta administració o d'altres administracions públiques perquè es un estàndard reconegut a nivell estatal"

 

INSTRUCCIÓ DE LA DIRECTORA GENERAL D'UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA, DE LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL SUBPROGRAMA PER A LA CONSOLIDACIÓ I ENFORTIMENT DE PROJECTES I GRUPS D'I+D+i.- CONVOCATÒRIA 2019