Navegació

« Ves enrere

X. Subvencions per a grups d’investigació consolidables

X. Subvencions per a grups d’investigació consolidables

AICO-2019

 

 

 

Contacte:

Tina Cruz Diago - 961 970 812

Mercedes Suárez García- Abad - 961 970 825

Aurelio Sáez Martínez - 961 970 017

Termini de presentació de sol·licituds Del 26/09/18 al 15/10/18
En procés d'avaluació per experts externs Des del 7/03/2019
Resolució de concessió  

 

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

 

  • Curriculum vitae

Preferentment adjuntar model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu, des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT podran adjuntar el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

1. A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

2. Currículum de cada un dels membres del grup, inclòs l'investigador principal.

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, ja que alhora que es genera el currículum, es redueix la càrrega de treball per a mantindre'l actualitzat i així, es pot utilitzar per a altres convocatòries d'aquesta administració o d'altres administracions públiques perquè es un estàndard reconegut a nivell estatal"

 

RESOLUCIONS

INSTRUCCIÓ DE LA DIRECTORA GENERAL D'UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA, DE LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL SUBPROGRAMA PER A LA CONSOLIDACIÓ I ENFORTIMENT DE PROJECTES I GRUPS D'I+D+i.- CONVOCATÒRIA 2019