Navegació

« Ves enrere

XI. Subvencions programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència

XI. Subvencions programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència

PROMETEU-2019

  • Esmena (publicada en la web el 05-12-18)

 

Contacte:

Ana Chicote Pérez - 961 970 811

Juan Escriba Abril - 961 970 828

Aurelio Sáez Martínez - 961 970 017

Termini de presentació de sol·licituds Del 26/09/18 al 15/10/18
En procés d'avaluació per experts externs Des del 14/02/19
Resolució de concessió  

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

 

  • Curriculum vitae

Preferentment s'adjuntarà model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu, des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT podran adjuntar el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

1. A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

2. Currículum de la persona investigadora principal i de la resta de persones membres del grup d'investigació.

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, ja que alhora que es genera el currículum, es redueix la càrrega de treball per a mantindre'l actualitzat i així, es pot utilitzar per a altres convocatòries d'aquesta administració o d'altres administracions públiques perquè es un estàndard reconegut a nivell estatal"

Estes taules han sigut obtingudes a través de la Fundació Espanyola per a la Ciència i Tecnologia (FECYT)

INSTRUCCIÓ DE LA DIRECTORA GENERAL D'UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA, DE LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL SUBPROGRAMA PER A LA CONSOLIDACIÓ I ENFORTIMENT DE PROJECTES I GRUPS D'I+D+i.- CONVOCATÒRIA 2019

 

RESOLUCIONS

 

Resolució de 7 de febrer de 2019, de la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència per la qual es tenen per desistides les sol·licituds que es relacionen en l'annex, presentades a l'empara de la convocatòria de les subvencions del programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència.(Publicada en la WEB el 14/02/2019)