Esmenes CONVOCATÒRIES 2017

Esmena de les subvencions per a grups d’investigació consolidables

Esmena de les subvencions per a grups d’investigació consolidables