Esmenes CONVOCATÒRIES 2017

Esmena de les subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional

Esmena de les subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional