Esmenes CONVOCATÒRIES 2017

Esmena de les subvencions per a la realització de projectes d’I+D+i desenvolupats per grups d’investigació emergents

Esmena de les subvencions per a la realització de projectes d’I+D+i desenvolupats per grups d’investigació emergents