A) Programa I+D+i

I. Subvencions per a la contractació de personal investigador de caràcter predoctoral

Annex I. Acrònim de la subvenció: ACIF. Fons Social Europeu

III. Subvencions del programa Santiago Grisolía

Annex III. Acrònim de la subvenció: GRISOLÍA

IV. Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral

Annex IV. Acrònim de la subvenció: APOSTD. Fons Social Europeu

B) Equipament i infraestructures FEDER 2014-2020

EQUIPAMENT I INFRAESTRUCTURES PO FEDER 2014-2020 CV

IDIFEDER 2020-2021   CONVOCATÒRIA: RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i...