Visualització de contingut web

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

El fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), recolzarà el desenvolupament regional local per mitjà del cofinançament d'inversions en I+D i innovació; canvi climàtic i medioambiente; suport empresarial a les pimes; telecomunicacions, energia i infraestructures de transports; infraestructures de salut, educació i socials, i desenvolupament sostenible.


Per a saber més:

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

  • Mèmoria en que es descriga la Infraestructura o Equipament sol·licitat, així com allò que s'ha arreplegat en l'apartat 7.1 de la convocatòria (document escanejat amb un grandària màxima de 4MB, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip) (Format lliure)
  • Pressupost de gastos detallat (document escanejat amb un grandària màxima de 1000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip) (Format lliure)
  • Departament de la universitat beneficiaris i currículum almenys de l'investigador principal. (document escanejat amb un grandària màxima de 2500k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip) (Model FECYT)
  • Relació dels fons competitius en anteriors programes Marc de la Unió Europea i en Horizont 2020 (document escanejat amb un grandària màxima de 1000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip) (Format lliure)
  • Cronograma i Pla de treball amb les dates d'inici i finalització de l'operació a cofinançar (document escanejat amb un grandària màxima de 1000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip) (Format lliure)
  • Documentació suport necessària que acredite la reposició dels estats financers entre activitats econòmiques i no econòmiques, o bé els estats financers anuals de l'entitat. (document escanejat amb un grandària màxima de 2000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip) (Format lliure)
  • Certificació comprensiva de totes les ajudes i subvencions sol·licitades, concedides o percebudes per a la mateixa finalitat, havent d'enviar-ho situació inicialment declarada. (document escanejat amb un grandària màxima de 2000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip) (Format lliure)

RESOLUCIONS

 

 

DOCUMENTS PER A LA JUSTIFICACIÓ