Visualització de contingut web

FEDER SDG Infraestructuras Educativas

PROGRAMA D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN CENTRES D'ENSENYAMENT SECUNDARI

 

Comptant amb la cofinanciació del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 i amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica de centres públics d'ensenyament de la Comunitat Valenciana, aquesta Conselleria ha previst portar a terme una línea d'actuació relacionada amb l'Objectiu Específic del programa operatiu: OE 4.3.1. "Millorar l'eficiència energèrtica i reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les estructures i serveis públics". La línia d'actuació es denomina "Programa d'estalvi i eficiència energètica en centres d'Ensenyament Secundari" i està dotada amb un màxim de 4 milions d'euros, (2 milions d'euros financiats amb càrrec al FEDER i 2 milions d'euros financiats amb càrrec als Presupostos de la Generalitat) par al període 2014-2020.

La financiació amb fons estructurals europeus d'aquestes inversions per millorar l'eficiència energètica ha exigit, com a condició ex-ante i amb el concurs d'IVACE, la realització d'una auditoria energètica prèvia en 26 instituts d'Educació Secundària de la Generalitat, que ha assenyalat les necessitats de cada centre, així com les mesures necessàries per reduir el seu consum energètic i millorar l'eficiència energètica de cada edifici.

Els centres en els que es projecten les inversions han sigut seleccionats pel seu major consum energètic, i en ells es duran a terme, d'entre les següents actuacions, les més idònies per aconseguir el major estalvi energètic en cada cas:

1. Substitució de calderes convencionals per calderes de condensació de màxima eficiència energètica

2. Substitució d'equips per a producció de calor i/o fred per altres de major rendiment energètic

3. Substitució d'enllumenat de baix rendiment per enllumenat de baix consum i alta eficiència energètica.

4. Implantació de sistemes d'aprofitament de la llum natural.

5. Millores en l'aïllament dels edificis.

6. Instal·lació de sistemes de motorització, control i gestió energètica.

7. Instal·lació d'equips per a l'aprofitament d'energies renovables i producció d'electricitat.

L'objectiu és reduir el consum anual d'energia en un mínim del 20% en vistes a l'any 2020 i, en conseqüencia, contribuir a la reducció de gasos d'efecte hivernacle, en consonància amb els objectius en matèria energètica de la Unió Europea.

Les actuacions s'han iniciat obrint un procediment de contractació pública, amb la publicació de l'anunci de licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic del contracte "Suministre i instal·lació d'il.luminació de tecnología LED per a la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions elèctriques de determinats IES", expedient CNMY17/IN10S/85, amb un valor estimat de 547.852 euros. Aquest contracte abasta cinc lots, corresponent cadascun d'ells a un Institut d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana:

Lote 1 : IES MACIÁ ALBELA de Crevillent (Alacant)

Lote 2 : IES JOAN LLOPIS MARÍ de Cullera (València)

Lote 3 : CIPFP AUSIAS MARCH de València

Lote 4 : IES SOROLLA de València

Lote 5 : IES GILABERT CENTELLES de Nules (Castelló)

Amb aquesta primera inversió es preveu que el consum elèctric minve al voltant del 30% i que la conseqüent disminució en l'emissió de gasos d'efecte hivernacle ho faça aproximadament en 61 tones de CO2.

A més s'espera que aquesta actuació tinga un impacte qualitatiu sobre la població estudiantil, al ser un exemple per a l'estalvi de recursos i la reducció de la contaminació.

Llistat d'operacions finançades