Visualització de contingut web

FEDER DG Infraestructuras Educativas

PROGRAMA D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN CENTRES D'ENSENYAMENT SECUNDARI

 

Comptant amb la cofinanciació del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 i amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica de centres públics d'ensenyament de la Comunitat Valenciana, aquesta Conselleria ha previst portar a terme una línea d'actuació relacionada amb l'Objectiu Específic del programa operatiu: OE 4.3.1. "Millorar l'eficiència energèrtica i reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les estructures i serveis públics". La línia d'actuació es denomina "Programa d'estalvi i eficiència energètica en centres d'Ensenyament Secundari" i està dotada amb un màxim de 4 milions d'euros, (2 milions d'euros financiats amb càrrec al FEDER i 2 milions d'euros financiats amb càrrec als Presupostos de la Generalitat) par al període 2014-2020.

La financiació amb fons estructurals europeus d'aquestes inversions per millorar l'eficiència energètica ha exigit, com a condició ex-ante i amb el concurs d'IVACE, la realització d'una auditoria energètica prèvia en 26 instituts d'Educació Secundària de la Generalitat, que ha assenyalat les necessitats de cada centre, així com les mesures necessàries per reduir el seu consum energètic i millorar l'eficiència energètica de cada edifici.

Els centres en els que es projecten les inversions han sigut seleccionats pel seu major consum energètic, i en ells es duran a terme, d'entre les següents actuacions, les més idònies per aconseguir el major estalvi energètic en cada cas:

1. Substitució de calderes convencionals per calderes de condensació de màxima eficiència energètica

2. Substitució d'equips per a producció de calor i/o fred per altres de major rendiment energètic

3. Substitució d'enllumenat de baix rendiment per enllumenat de baix consum i alta eficiència energètica.

4. Implantació de sistemes d'aprofitament de la llum natural.

5. Millores en l'aïllament dels edificis.

6. Instal·lació de sistemes de motorització, control i gestió energètica.

7. Instal·lació d'equips per a l'aprofitament d'energies renovables i producció d'electricitat.

L'objectiu és reduir el consum anual d'energia en un mínim del 20% en vistes a l'any 2020 i, en conseqüencia, contribuir a la reducció de gasos d'efecte hivernacle que es generen en la producció d'energia, en consonància amb els objectius en matèria energètica de la Unió Europea.

A més s'espera que aquesta actuació tinga un impacte qualitatiu sobre la població estudiantil, al ser un exemple per a l'estalvi de recursos i la reducció de la contaminació.

Les primeres inversions s'escometen sobre la instal·lació lumínica dels edificis i consisteixen en la substitució de les làmpades fluorescents per làmpades amb tecnología LED i la instal·lació de sensors que controlen el funcionament de les llums, reduint el consum d'energía elèctrica. Aquesta actuació es porta a terme mitjançant procediments de contractació pública, amb la publicació dels anuncis de licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic per a la celebració de contractes per al suministre i instal·lació d'il.luminació de tecnología LED per a la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions elèctriques de determinats IES, oberts a qualsevol empresa que vullga participar.

Al següent enllaç trobareu una llista dels centres sobre els que ja s'han iniciat les actuacions i l'import de la inversió en cadascún d'ells.

Llistat d'operacions finançades