Visualització de contingut web

Programes Europeus

La Direcció General d'Universitat, Estudis Superiors i Ciència té atribuïda la gestió, el seguiment i l'avaluació de les actuacions que en matèria d'investigació científica i de desenrotllament tecnològic cofinança la Unió Europea a través dels Fons Estructurals.

Les accions es concreten en el foment de projectes d'infraestructura cientificotecnològica presentats per les universitats i els organismes d'investigació, que donen suport als seus projectes d'investigació i desenrotllament tecnològic. 

PROJECTES COFINANÇATS:

 

En l'actual període regix el Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2007-2013, i correspon a la Direcció General d'Universitat, Estudis Superiors i Ciència el desenrotllament de l'àmbit determinat pels paràmetres següents:

EIX 1: Desenrotllament de l'Economia del Coneixement (I+D+i), Educació, Societat de la Informació i TIC (tecnologies de la informació i comunicació) TEMA PRIORITARI 2: Infraestructures d'IDT i centres de competència específica ACTUACIÓ 3: Universitats CV. Diverses actuacions en matèria d'investigació

OPERACIONS COFINANÇADES PEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2007/2013:

INFRAESTRUCTURES

  • Universitat Jaume I de Castelló: Urbanització del Parc Científic
  • Universitat Politècnica de València: Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó (ICITECH)
  • Universitat de València- Estudi General: Laboratori de Química Orgànica en Campus de Burjassot

EQUIPAMENT

  • Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium: Adequació "sales netes" per a experimentació en els seus laboratoris reproduint les condicions de l'espai i adquisició d'equips científic-tecnològics per a investigacions en matèria de comunicacions espacials.
  • Centre Integral per a la Millora Energètica i Mediambiental de sistemes de Transport (CIMET) de la Universitat Politècnica de València: adquisició d'equipament cientific-tecnològic per a investigacions en matèria energètica i de transports.
  • Universitat Catòlica de València - Sant Vicent Ferrer : Adquisició de l'equipament per a la creació del Biobanc de la universitat i d'equipament cientific-tecnològics per a investigacions en matèria sanitària i de l'esport.
  • Universitat CEU - Cardenal Herrera: adquisició equipament per al laboratori de neurobiologia de la universitat, així com per a altres investigacions en matèria de biomedicina, eficiència energètica i investigacions en mitjans digitals.
  • Universitat Miguel Hernández: adquisició de divers equipament cientific-tècnic per als seus grups d'investigació.
  • Universitat de Valencia-Estudi General: Adquisició d'equipament científic-tecnològic per al Servici Central de Suport a la Investigació Experimental de la universitat i per al Laboratori de Rendiment Esportiu. Instal.lació grup electrònic S.A.I. en Centre d'Investigació Jerónimo Monsoriu del Campus de Burjassot.
  • Universitat d'Alacant: Adquisició de sistema d'espectrometria de masses i difractómetro de rajos X de pols per a línies d'investigació en matèria de nous materials biològics., així com altres equips cientific-tecnològics per a les línies d'investigació que realitza la universitat.