Visualització de contingut web

REICO

BANC DE RECURSOS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS PLANS D'IGUALTAT I CONVIVÈNCIA ALS CENTRES EDUCATIUS

Recursos web per a la igualtat i la convivència

 

logo reico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autories 

  

Formació del professorat

Accés a CEFIRE

Recursos per a la detecció

 • Actuacions per a la detecció de situacions que dificulten les relacions entre les persones.

  Sociescola: Programa de detecció de fàcil aplicació que permet obtenir informació precisa sobre l'estructura relacional dels grups d'alumnes del centre, així com la detecció de situacions conflictives i dinàmiques socials negatives que es produeixen entre l'alumnat (assetjament, aïllament, lideratges negatius) que permet l'aplicació primerenca d'una sèrie de pautes per a la seua prevenció i tractament.

 

Recursos per a la prevenció
 

 • Actuacions de caràcter preventiu dirigides a la totalitat de l'alumnat amb l'objectiu d'eradicar la discriminació, millorar la convivència i previndre l'assetjament escolar.
   

Recursos per a la intervenció

 • Estratègies de resolució de conflictes en l'aula, procediments per a l'aplicació del protocol i per a la intervenció en situacions d'assetjament escolar i, per últim, orientacions per a la intervenció específica en casos de ciberassetjament i d'assetjament per LGTBIfòbia.

Recursos per a desenvolupar la competència emocional

Els nostres cossos, els nostres drets

Accés a Guia d'ús del llenguatge igualitari

 • Recursos per a millorar l'habilitat de percebre, valorar i expressar les emocions amb exactitud; l'habilitat per aprendre i generar sentiments que faciliten el pensament; i l'habilitat per a regular les emocions i promoure el creixement emocional i intel·lectual.  Guia del dol

 

Unitats didàctiques de la història i cultura del poble gitano

 

 • Amb la finalitat d'afavorir la cultura i la història del Poble Gitano en el currículum, s'han elaborat cinc unitats didàctiques de diferents etapes educatives.

 • A continuació us presentem els següents vídeos:

  • Jornada de presentació unitats didàctiques de la historia i cultura del poble gitano - promo
  • Viu la diversitat (IES Ausias March de Manises)
  • Batucada (CEIP Fernando de los Rios de Burjassot)