cens

Família Professional de Seguretat i Medi Ambient

Inscripció en el cens de 18 de maig a 30 de novembre de 2017

convocatòries ordinàries

Família professional Comerç i Màrqueting

Activitats de Venda

Reunió inici AVALUACIÓ.

Família professional d'Hostaleria i Turisme

Operacions Bàsiques de Cuina / Cuina

Termini d'inscripció del 21 de novembre 2017 a 20 de desembre de 2017 ambdós inclosos.

Família professional Servicis Socioculturals i a la Comunitat

Informador Juvenil

Reunió inici AVALUACIÓ

CONVOCATÒRIES PERMANENTS

Família professional Edificació i Obra Civil

Família professional Instal·lació i Manteniment

Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques

TERCER Grup: fase Avaluació. QUART Grup: fase Avaluació.

Família professional Sanitat

Transport sanitari / Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes

CIPFP Batoi: inici AVALUACIÓ 3r i 4t grup (últim). CIPFP Ciutat de l'Aprenent: AVALUACIÓ, 4t grup (últim).

Família professional Transport i Manteniment de Vehicles