Visualització de contingut web

AJUDES ACADÈMICO-ESPORTIVES PER A ESPORTISTES D'ELIT

AJUDES ACADÈMICO-ESPORTIVES PER A ESPORTISTES D'ELIT

La finalitat de les beques academico-esportives serà ajudar als esportistes d'elit de nivell A i B de la Comunitat Valenciana a sufragar en part les despeses ocasionades pels seus estudis i formació acadèmica, com a incentiu econòmic a la seua formació, en consideració als seus resultats esportius, les exigències en la seua preparació i el fet de representar un model per a la joventut.

Les ajudes estaran contemplades per als esportistes d'elit de nivell A i B que figuren en les Llistes d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana, i tinguen matrícula durant tot el curs acadèmic en un centre d'ensenyament secundari o universitari oficialment reconegut per la conselleria competent en matèria d'educació, cursant ensenyaments de règim general, ensenyaments de règim especial o ensenyament universitari.

Bases Reguladores per a la concessió de beques academico-esportives per a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana

CONVOCATÒRIA I IMPRESOS

ADJUDICACIÓ

  • Publicació en el DOGV - 2018 (núm. 8430 de 23.11.2018)

APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ a un expedient d'ajudes