Federació C.V.

Federació squaix de la C.V.

Federació squaix de la C.V.

Reglament electoral

Anunci de la convocatòria electoral

Calendari electoral

Llocs d'exposició de censos i presentació de candidatures i reclamacions

Composició i distribució de l'Assemblea General

Censos

Composició de la Junta Electoral Federativa

Acta de l'Assemblea General

Resultats de les eleccions a l'Assemblea General

Resultats de les eleccions a President/a

Actes i comunicacions de la Junta Electoral Federativa

Nova Junta Directiva de la Federació