Visualització de contingut web

Jocs Esportius. Ajudes a Entitats Locals què organitzen fase intermunicipal.

A fi de promocionar aquesta àrea esportiva de promoció de l'activitat física i l'esport a través de les competicions intermunicipals en els ajuntaments de la nostra Comunitat, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a través de la Direcció General d'Esport, a la qual s'atribueixen les funcions de promocionar i organitzar l'esport en edat escolar, té la intenció d'instrumentar un règim d'ajudes que s'ajustarà als criteris de concurrència, publicitat i objectivitat en la seua concessió.


Bases reguladores de les subvencions destinades a les entitats locals que organitzen competició intermunicipal dins dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

 

CONVOCATÒRIA I IMPRESOS (presentació exclusivament telemàtica)

ENLLAÇ A PRESENTACIÓ TELEMÀTICA SOL·LICITUD

 

ENLLAÇ A PRESENTACIÓ TELEMÀTICA APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ EXPEDIENTResolució de convocatòria

Sol·licitud (generada automàticament en realitzar la sol·licitud online).
Model de projecte
Model de Pressupost
Model de domiciliació bancària.

Model d'apoderament.

MODELS DE JUSTIFICACIÓ
Models de justificació econòmica.

 

ADJUDICACIÓ
RESOLUCIÓ concessió.