novetats

« Ves enrere

APROFITANT QUE ENGUANY ÉS UN ANY ELECTORAL, ES PUBLICA L'ORDRE 20/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els processos electorals de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.

APROFITANT QUE ENGUANY ÉS UN ANY ELECTORAL, ES PUBLICA L'ORDRE 20/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els processos electorals de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.

La Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana regula l'estructura interna de les diferents federacions esportives, i estableix amb caràcter necessari, com a òrgans mínims de representació i govern, l'assemblea general, la presidència i la junta directiva.

Amb l'objecte de regular els processos electorals que necessàriament han de celebrar-se en les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, per a l'elecció de les seues assemblees generals, juntes directives i presidències; es publica l'ORDRE 20/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Per a la celebració de les pròximes eleccions, s'han introduït una sèrie de novetats a tenir en compte:

- Serà obligatori que en les candidatures a junta directiva hi haja present, almenys, un 40% de cada sexe.

- Per a fer complir el principi rector de foment de la igualtat de sexe, establit en l'article 3 de la Llei 2/2011, es corregeixen els resultats obtinguts perquè la composició d'aquest òrgan tendisca a la paritat.

- Es dota de més funcions tant la junta electoral federativa, com la comissió gestora, per tal de garantir un correcte desenvolupament del procés electoral.

- Tot i que en l'esborrany de l'ordre no es permetia el vot per correu, a fi d'evitar els problemes que solien sorgir amb aquest tipus de vot, finalment es va decidir la seua inclusió en el text definitiu. La sol·licitud del vot per correu es realitzarà a les dependències de l'Administració esportiva de la Generalitat, on s'entregarà a les persones interessades la documentació necessària per a exercir el vot per correu.

- Inclou una regulació més detallada de la moció de censura, que pot plantejar-se contra la junta directiva, inclosa la presidència, o contra qualssevol dels seus integrants.

2018 és un any electoral perquè, seguint les indicacions de l'ORDRE, les eleccions tindran lloc dins de l'any en què corresponga la celebració dels Jocs Olímpics d'Hivern.

Els processos electorals hauran de ser convocats en el període comprés entre l'1 de gener i el 30 de juny, ambdós inclosos, de l'any en què siga procedent la seua celebració, i hauran d'estar finalitzats abans que acabe l'any.

Per obtenir l'ordre, seguiu el següent enllaç.