novetats

« Ves enrere

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 17 de maig de 2018, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d’instal·lacions esportives de municipis de la Comunitat Valenciana

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 17 de maig de 2018, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d’instal·lacions esportives de municipis de la Comunitat Valenciana

Es publica la CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de maig de 2018, del director general d'Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d'instal·lacions esportives de municipis de la Comunitat Valenciana. Publicada la resolució esmentada en el DOGV número 8302, de 24 de maig de 2018, s'ha advertit l'omissió de les taules dels apartats A i B del resolc primer, per la qual cosa es publiquen tot seguit.
 
Aquesta correcció conté el llistat d'Ajuntaments que sol·licitaren una ajuda inferior o igual a 20.000 € en la modalitat B i el pertinent als ajuntaments que sol·licitaren l'ajuda mitjançant la modalitat A.

 

Podeu consultar-lo en el següent enllaç