novetats

« Ves enrere

Correcció d'errades de l'Ordre 65/2016, de 18 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de subvencions a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i municipis del Carxe que realitzen activitats de promoció de l'ús del valencià

Correcció d'errades de l'Ordre 65/2016, de 18 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de subvencions a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i municipis del Carxe que realitzen activitats de promoció de l'ús del valencià

Advertides errades en l'ordre esmentada, publicada  en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7900, del dia 20 d'octubre de 2016, es realitzen correccions en l'article 12 "Criteris de valoració i determinació de la subvenció". Programa I.

Per consultar la correcció completa, seguieu el següent enllaç.