novetats

« Ves enrere

Informació pública del Projecte d'ordre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les condicions, requisits i procediment per al reconeixement de cursos d'entrenadora o entrenador de pilota valenciana i s'aprova el seu pla formatiu

Informació pública del Projecte d'ordre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les condicions, requisits i procediment per al reconeixement de cursos d'entrenadora o entrenador de pilota valenciana i s'aprova el seu pla formatiu

Amb la finalitat de donar publicitat al Projecte de l'Ordre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les condicions, requisits i procediment per al reconeixement de cursos d'entrenadora o entrenador de pilota valenciana i aprovar el seu pla formatiu, s'obri un període d'informació pública, de conformitat amb el que estableix l'article 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració de projectes normatius de la Generalitat.

De conformitat amb allò previst en l'article 52 del Decret 24/2009 i en l'article 43.1.c de la Llei 5/1983 del Consell, el termini per a la presentació de les al·legacions, els suggeriments o les observacions, serà de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació del anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Podeu consulta el futur text seguint aquest enllaç.

Les al·legacions, els suggeriments o les observacions efectuades per les persones o entitats que es consideren interessades han de dirigir-se al correu electrònic següent:

elite_dgd@gva.es