novetats

« Ves enrere

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2018, del director general d'esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d'instal·lacions esportives de municipis de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2018, del director general d'esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d'instal·lacions esportives de municipis de la Comunitat Valenciana

Hui s'ha publicat el llistat de localitats beneficiaries d'aquesta ajuda, que té com a finalitat coadjuvar amb els municipis en la millora, ampliació o reparació de les instal·lacions esportives perquè cobrisquen, en la mesura que siga possible, les seues principals necessitats en aquest àmbit. Amb açò, es pretén facilitar la pràctica de l'esport de manera que redunde en la millora de la salut i del benestar de la població a qui es dirigeix.

Per altra banda, per a la defensa i suport de la pràctica d'esports autòctons, es pretén col·laborar amb les entitats locals valencianes en la millora, l'ampliació o la reparació d'instal·lacions esportives tradicionals destinades a la pràctica de la pilota valenciana, en les modalitats de trinquet i frontó.

En aquesta resolució només es presenta el llistat d'aquelles localitats que van sol·licitar l'ajuda en la modalitat tipus B amb un pressupost superior a 20.000 €.