novetats

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d'instal·lacions esportives als municipis de la Comunitat Valenciana per a l'any 2019

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d'instal·lacions esportives als municipis de la Comunitat Valenciana per a l'any 2019

L'any passat, com a novetat, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport va convocar una sèrie de subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d'instal·lacions esportives als municipis de la Comunitat Valenciana. Sent coherents amb aquesta iniciativa, per a l'any 2019 s'han convocat de nou.

 

La finalitat d'aquesta convocatòria és coadjuvar amb els municipis en la millora, ampliació o reparació de les instal·lacions esportives perquè cobrisquen, en la mesura que siga possible, les seues principals necessitats en aquest àmbit. Amb açò, es pretén facilitar la pràctica de l'esport de manera que redunde en la millora de la salut i del benestar de la població a qui es dirigeix.

 

Per altra banda, per a la defensa i suport de la pràctica d'esports autòctons, es pretén col·laborar amb les entitats locals valencianes en la millora, l'ampliació o la reparació d'instal·lacions esportives tradicionals destinades a la pràctica de la pilota valenciana, en les modalitats de trinquet i frontó.

 

Ací podeu trobar la resolució publicada.