novetats

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2019, de la Direcció General d’Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d’instal·lacions esportives en municipis de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2020. [2019/11904]

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2019, de la Direcció General d’Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d’instal·lacions esportives en municipis de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2020. [2019/11904]

En compliment del que es disposa en l'Ordre 33/2017, de 7 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d'instal·lacions esportives de municipis de la Comunitat Valenciana (DOGV 8107, de 17.08.2017), modificada pel DOGV 8119, de 04.09.2017, i pel DOGV 8199, de 27.12.2017, es convoquen aquestes subvencions per a l'exercici 2020.

Ací, trobareu l'enllaç al document.