Visualització de contingut web

REGISTRE TERRITORIAL DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El Registre de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana, es compon del Registre Territorial, integrat en el Servei del Llibre i Biblioteques de la Direcció General de Cultura i Patrimoni i de tres oficines provincials delegades

El Registre Territorial s'encarrega de la inscripció i publicitat registral dels drets de propietat intel·lectual dels autors de la Comunitat Valenciana i l'arxiu de les obres la inscripció del qual se sol·licite.

Per a realitzar les seues consultes,pot dirigir-se al correu: propiedadintelectualcv@gva.es

Les oficines provincials delegades, amb seu en les províncies de Castelló, València i Alacant, realitzen la funció de finestreta per a la recepció de sol·licituds d'inscripció d'obres susceptibles de ser inscrites en el RPI.

Adreça de les oficines provincials:

 •  València: Biblioteca Valenciana. Monestir de Sant Miquel dels Reis. Av. Constitució, 284- 46019 València. Tel. 963874008/ Fax. 963874037
 •  Castelló: Avinguda del Mar, 23 - 12003 Castelló de la Plana. Tel. 964 333 915
 •  Alacant: Avda. de Aguilera, 1 - 2ª planta - 03007 Alacant. Tel. 96 593 67 58

La sol·licitud d'inscripció d'obres en el RPI, així com la sol·licitud dels servicis de publicitat registral de les dades existents en el Registre, es realitza a través dels Impresos Oficials que es faciliten gratuïtament en les oficines provincials.

És necessari omplir els dos models d'imprés oficial: el Model A , model general on s'establix la identitat de l'autor, l'obra i el titular dels drets d'autor; i el Model B , destinat a indicar l'objecte de Propietat Intel·lectual que es desitja protegir.

Descàrrega de Models

 • Model A
  Model General, a complimentar en tot cas
 • Model A2
  Relació d'autors.
 • Model A3
  Relació de titulars.
 • Model B
  Objecte de Propietat Intel·lectual que desitge protegir
 • Model Taxa
  Taxa pels servicis prestats pel Registre Territorial de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana
 • Instància General