Visualització de contingut web

Ajuntaments

Ajudes econòmiques destinades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del Carxe

Bases reguladores

  • Bases reguladores del procediment de subvencions a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i municipis del Carxe que realitzen activitats de promoció de l'ús del valencià.
  • Correcció d'errades de l'Ordre 65/2016, de 18 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de subvencions a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i municipis del Carxe que realitzen activitats de promoció de l'ús del valencià.

 

2020

1. Convocatòria

  • Resolució de 23 de setembre de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2020, les subvencions per al foment del valencià destinades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del Carxe, per a la creació i funcionament d'oficines o serveis de promoció del valencià.

2. Sol·licitud

  • Sol·licitud d'ajudes destinades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del Carxe que realitzen activitats de promoció de l'ús del valencià.

3. Concessió

  • Resolució de 13 de novembre de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del Carxe que realitzen activitats de promoció de l'ús del valencià durant l'any 2020.

 

IMPORTANT: Recordeu que per a demanar les ajudes, cal presentar també el full de domiciliació bancària.

Gestiona: Servei de Promoció de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.