Àmbit musical

2019

Ajudes econòmiques destinades al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical.
  1. Bases reguladores

  • Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical.
  1. Convocatòria

  • Resolució de 20 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es convoquen subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical per a l'exercici pressupostari de 2019.
  1. Accés a la sol.licitud

  • Sol.licitud subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical.
  1. Resolució de la convocatòria de 2018

  • RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'adjudiquen subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical.

 

IMPORTANT: Recordeu que per a demanar les ajudes, cal presentar també el full de domiciliació bancària.

Gestiona: Servei de Promoció de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.