Visualització de contingut web

Associacions i entitats sense finalitat lucrativa

Ajudes econòmiques de la Generalitat per al foment d'institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l'àmbit social

Bases reguladores

  • Bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l'àmbit social.

 

2020

1. Convocatòria 

  • Resolució de 22 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2020, les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social.
  • Correcció d'errades de la Resolució de 22 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2020, les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social.
  • Resolució de 20 de juliol de 2020, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es modifica el termini de presentació de la documentació justificativa establit en la Resolució de 22 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2020, les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social.
 

2. Accés al procediment de sol·licitud

  • Informació sobre el procediment de les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social.

 

3. Concessió

  • Resolució de 15 d'octubre de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques destinades a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l'àmbit social.

 

4. Accés al procediment de justificació

  • El termini de presentació de la documentació justificativa de la realització de l'activitat subvencionada es modifica i finalitzarà el 6 de novembre de 2020.

 

Passos per a la tramitació de la justificació:

 

1. Empleneu ací l'Annex III (compte justificatiu) de la convocatòria o bé ací l'Annex III.

 

2. Registreu aquest compte justificatiu conjuntament amb la documentació que se us sol·licita per a la justificació. Registreu-ho mitjançant qualsevol dels mitjans establits en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 

Atenent l'actual situació de Covid-19 es recomana prioritzar la tramitació telemàtica de la justificació. Per això es fan les consideracions següents:

 

- Per al registre de la justificació, feu servir el Tràmit Z.

- Per a l'aportació de materials per a la justificació, feu-ho d'acord amb l'article 25 de les bases i l'Annex III de la convocatòria, amb les següents apreciacions:

a) Per a les mostres de marxandatge i material s'ha d'aportar una fotografia de l'objecte físic.

b) Per a les mostres de publicacions s'ha d'aportar una versió digitalitzada i una fotografia de l'edició física.

 

Cal que en les fotografies es vegen clarament el text en valencià i els logotips (d'acord amb el punt 6 de l'article 2 de la resolució de convocatòria).

 

Com registrar documentació mitjançant el Tràmit Z:

 

Per a iniciar el tràmit telemàtic heu de fer clic en la icona superior "Tramitar amb certificat".

Heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic (vegeu els enllaços de l'apartat "Informació complementària").

Des de l'assistent de tramitació electrònica s'han d'efectuar els passos següents:
1. Completeu el formulari de dades generals.
- El camp "Servei Territorial" és obligatori. Cal que indiqueu un dels valors possibles (Serveis centrals, Alacant, Castelló i València). En aquest cas és: Serveis Centrals de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de València (avinguda de Campanar, 32, de València)
-
El camp "Matèria" és opcional i hi heu d'indicar la temàtica de la sol·licitud perquè es puga identificar i redirigir correctament. En aquest cas: Justificació de les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social. Servei de Promoció de la DGPLGM de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de València (avinguda de Campanar, 32, de València).

- El camp "Exposició" és opcional, en aquest cal que indiqueu de manera resumida l'objectiu del tràmit. En aquest cas: Justificació de les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social. Servei de Promoció de la DGPLGM de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de València (avinguda de Campanar, 32, de València)

2. Seleccioneu la instància que voleu omplir (Sol·licitud) i "Envia".

3. Documenteu la tramitació, per a la qual cosa cal tindre present el següent:
Des de l'apartat "Altres documents" podeu annexar la resta de documents exigits pel procediment o que considereu oportuns. En aquest cas: l'annex III específic de la convocatòria i la resta de la documentació.


4. Registreu la sol·licitud.

 

 

 

 

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar als números següents: 961970038, 961970602 i 961970447.

 

Gestiona: Servei de Promoció de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.