Visualització de contingut web

Associacions i entitats sense finalitat lucrativa

Ajudes econòmiques de la Generalitat per al foment d'institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l'àmbit social

Bases reguladores

  • Bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l'àmbit social.

 

2020

1. Convocatòria 

  • Resolució de 22 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2020, les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social.

2. Accés a la sol·licitud

  • Sol·licitud de les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social.
     

Podeu lliurar l'annex I adjuntant-lo a una instància general: Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (tràmit que es farà servir EXCLUSIVAMENT quan no n'existisca un d'específic en la seu electrònica de la Generalitat), que trobareu en aquest enllaç.

 

Per a iniciar el tràmit telemàtic heu de fer clic en la icona superior "Tramitar amb certificat".

Heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic (vegeu els enllaços de l'apartat "Informació complementària").

Des de l'assistent de tramitació electrònica s'han d'efectuar els passos següents:
1. Completeu el formulari de dades generals.
- El camp "Servei Territorial" és obligatori. Cal que indiqueu un dels valors possibles (Serveis centrals, Alacant, Castelló i València). En aquest cas és: Serveis Centrals de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de València (avinguda de Campanar, 32, de València)
- El camp "Matèria" és opcional i hi heu d'indicar la temàtica de la sol·licitud perquè es puga identificar i redirigir correctament. En aquest cas: Sol·licitud de les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social. Servei de Promoció de la DGPLGM de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de València (avinguda de Campanar, 32, de València).

- El camp "Exposició" és opcional, en aquest cal que indiqueu de manera resumida l'objectiu del tràmit. En aquest cas: Sol·licitud de les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social. Servei de Promoció de la DGPLGM de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de València (avinguda de Campanar, 32, de València))

2. Seleccioneu la instància que voleu omplir (Sol·licitud) i "Envia".

3. Documenteu la tramitació, per a la qual cosa cal tindre present el següent:
Des de l'apartat "Altres documents" podeu annexar la resta de documents exigits pel procediment o que considereu oportuns. En aquest cas: l'annex I específic de la convocatòria i la resta de la documentació.

Quan el procediment exigisca el pagament d'una taxa, heu d'adjuntar també el justificant de pagament en aquest moment. No és el cas.

4. En l'apartat "Pagar" no heu de fer cap acció (en el cas que el procediment comporte el pagament d'una taxa, el document justificatiu l'heu d'haver annexat en el pas anterior).

5. Registreu la sol·licitud.

 

IMPORTANT: Recordeu que per a demanar les ajudes, cal presentar també el full de domiciliació bancària.

Gestiona: Servei de Promoció de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.