Pràctiques professionals en la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme

Beques

Pràctiques professionals en la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport convoca beques, adreçades a persones titulades universitàries que han finalitzat els estudis en dates recents, per a completar la formació i l'especialització professional dins de l'àmbit de l'Administració pública valenciana.

L'Ordre 87/2016, de 21 de desembre, va aprovar, amb aquesta finalitat, les bases reguladores i el procediment general per a la concessió de beques en la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

El 2019 s'ha publicat una nova convocatòria de 13 beques de diverses modalitats: documentació, valencià, anglés, dret, sociologia, ciències polítiques, comunicació audiovisual i publicitat. Està previst publicar una altra convocatòria per a documentalistes abans de l'estiu.
 
S'ha publicat el llistat provisional de persones admeses i excloses i el barem provisional de les beques de diverses modalitats de 2019: