Visualització de contingut web

Beques

Pràctiques professionals en la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport convoca beques, adreçades a persones titulades universitàries que han finalitzat els estudis en dates recents, per a completar la formació i l'especialització professional dins de l'àmbit de l'Administració pública valenciana.

L'Ordre 87/2016, de 21 de desembre, va aprovar, amb aquesta finalitat, les bases reguladores i el procediment general per a la concessió de beques en la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

El 2019 s'ha publicat una nova convocatòria de 13 beques de diverses modalitats: documentació, valencià, anglés, dret, sociologia, ciències polítiques, comunicació audiovisual i publicitat. Per la Resolució de 16 de juliol es concedeixen les 13 beques. Està previst publicar pròximament una altra convocatòria per a documentalistes.